Reglement

Lesreglement TODO Sport bij TOGB Padel

 1. Om je in te schrijven voor lessen of een cursus moet je lid zijn van TOGB Tennis & Padel tenzij het om een proefles gaat. Aanmelden als lid doe je via de website van https://www.tennisenpadeltogb.nl/
 2. TODO Sport maakt een onderscheid tussen jeugd en volwassenen. Jeugdleden zijn degenen die per 1 januari van het betreffende lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. Inschrijven voor een les na 18.00 uur is niet mogelijk voor Jeugdleden .
 3. Inschrijven voor lessen kan door aanmelding via de website van TODO Sport.
 4. Een lesuur bestaat uit 60 minuten/45 minuten waarvan minimaal 50/40 minuten begeleid zijn, de overige tijd kan de trainer gebruiken voor andere zaken als een noodzakelijke korte pauze, noodzakelijke telefoontjes of het te woord te staan van bijvoorbeeld ouders.
 5. De indeling van de lessen wordt bepaald door TODO Sport. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met eventuele wensen.
 6. Er wordt geprobeerd zoveel als mogelijk homogene groepen samen te stellen
 7. De lessen vinden plaats bij voldoende deelname. Indien dit niet mogelijk is behoudt TODO Sport het recht om de lessen te annuleren, verkorten of de prijs aan te passen.
 8. Lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid van de leraren.
 9. Uiterlijk 1 week voor aanvang van een cursus ontvangt de leerling een bericht met daarin de dag en het tijdstip van de les via e-mail of whatsapp. Heeft u 1 week van te voren nog niets vernomen stuur dan een e-mail naar info@todosport.nl.
 10. In principe wordt er geen les gegeven op officiële feestdagen en tijdens de door het rijk vastgestelde basisschoolvakanties (regio midden). Lessen die op officiële feestdagen vallen worden ingehaald zodat de aangegeven reeks lessen alsnog gehaald kan worden.
 11. De leraar beoordeelt bij weersomstandigheden of een les wel of geen doorgang kan vinden en houdt u daarvan op de hoogte. Bij twijfel neem dan altijd contact op met de leraar.
 12. Maximaal 2 lessen per cursusblok die door weersomstandigheden niet konden aanvangen, worden ingehaald. Hierbij geldt dat de eerste les die uitvalt voor rekening van de leerling is, de tweede voor TODO Sport, de derde voor de leerling en de vierde les voor TODO Sport. De lessen die voor rekening van TODO Sport zijn worden niet in geld vergoed maar worden ingehaald.
 13. Eénmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 14. Lessen die uitvallen door ziekte van de leraar worden waargenomen door een vervanger of worden ingehaald.
 15. Bij afwezigheid van de leraar of bij wijziging van het lesrooster bestaat altijd de mogelijkheid dat de leraar wordt vervangen door een andere leraar.
 16. Afmelden door een leerling voor een les dient tijdig te gebeuren bij de leraar via een bericht verstuurd met whatsapp. Bij afwezigheid van de leerling wordt de les niet ingehaald.
 17. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald. Gemiste privélessen worden alleen in overleg ingehaald.
 18. Voor de betaling van de verschuldigde lesgelden ontvangt u een factuur met betaallink via uw opgegeven e-mailadres. Betaling voor een proefles dient uiterlijk 7 dagen na de genoten les te zijn voldaan. Betaling van een cursus dient uiterlijk 21 dagen na aanvang van de cursus te zijn voldaan. U bent een betaalverplichting aangegaan vanaf het moment dat TODO Sport u een bevestiging stuurt van de les met dag en tijd.
 19. Wanneer de kosten van een proefles zijn voldaan en je binnen 1 jaar na het beëindigen van de proefles je aanmeld voor een cursus van TODO Sport, brengen we het bedrag wat je hebt betaald voor de proefles(sen) in mindering op het cursusgeld.
 20. Wanneer de factuur niet tijdig wordt voldaan volgt een herinnering met een betalingstermijn van 5 dagen. Daarna wordt de factuur direct uit handen gegeven aan een incassobureau en zijn de administratiekosten voor rekening van de leerling. In de tussentijd heeft TODO Sport het recht om een leerling de toegang tot een les te ontzeggen.
 21. Bij tussentijdse beëindiging door de leerling/wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd ook in het geval van ziekte, blessure, verhuizing etc.
 22. Het volgen van les is op eigen risico. TODO Sport en de daaraan verbonden leraren zijn in geen enkel geval verantwoordelijk/aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures of daaruit voorvloeiende schade, alsmede diefstal of beschadiging aan goederen tijdens de lessen van TODO Sport.